Profil firmy

arrow

Na rynku IT Util Sp. z o.o. funkcjonuje od 2008 roku, stale oferując Klientom...

Doświadczenie

arrow

IT Util, świadcząc profe- sjonalne usługi dla firm z branży energetycznej...

Specjalizacja

arrow

Wspólnie z takimi produ- centami jak SAP, Microsoft czy Apple staramy się...

 • analizy przedwdrożeniowe i strategie wdrożenia systemów w obszarach CIS, EAM i ERP,
 • wsparcie w zakresie budowy rozwiązań biznesowo-informatycznych wspierających Smart Grid dostosowywania istniejących rozwiązań oraz integracja systemów AMI,
 • analizy i oceny rentowności wdrożeń  SAP for Utilities – w analizach jest uwzględniany przewidywany wzrost efektywności, porównywane są koszty  eksploatacji obecnego środowiska IT z nowym zintegrowanym rozwiązaniem,
 • przygotowanie szczegółowych koncepcji biznesowych na potrzeby wdrożenia SAP for Utilities oraz SAP ERP,
 • reorganizacja oraz optymalizacja  procesów biznesowych w związku z wdrażaniem nowych rozwiązań IT, dostarczanie best-practice w tym obszarze,
 • opracowanie i wdrażanie strategii oraz projektowanie i wdrażanie architektury biznesowo-informatycznej,
 • zarządzanie zmianą w organizacji w związku z reorganizacją procesów i wdrażaniem nowych technologii,
 • optymalizacja kosztowa środowiska IT oraz negocjacji warunków zakupu licencji z dostawcami IT,
 • zarządzanie kompleksowymi projektami  reorganizacji obszaru IT w celu ich dostosowania do realizacji zadań związanych z rozwojem i eksploatacją nowych środowisk IT, opracowywanie modeli funkcjonowania IT,
 • zapewniamy specjalistyczne wsparcie podczas wdrożeń w obszarze migracji i testów,
 • audyty wdrożeń i opracowywanie programów naprawczych.

 • kompleksowe usługi usprawniania biznesu, realizowane wspólnie z firmą Ernst & Young, w których klient dostaje gwarancje osiągnięcia założonej stopy zwrotu z wdrożenia nowoczesnych  technologii IT. Firma Ernst & Young dostarcza niezbędną wiedzę w zakresie reorganizacji biznesu, a IT Util wdraża niezbędne technologie IT. Rozliczenie z klientem może następować jako wartość procentowa od realnie osiąganych oszczędności lub efektów.
 • przygotowanie organizacyjne wdrożeń środowisk systemów IT,
 • opracowanie i wdrażanie metodyk zarządzania projektami,
 • usługi zarządzania projektem w imieniu klienta, pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
 • doradztwo w zakresie wykorzystywania narzędzi IT do efektywnego wsparcia procesów projektowych.
 • projektowanie i wdrażanie spójnej architektury IT,
 • migracje rozwiązań.
 • kompleksowa realizacja wdrożeń rozwiązań SAP ERP oraz jego modułów,
 • kompleksowa realizacja wdrożeń rozwiązań SAP for Utilities w pełnym zakresie obsługi procesów „Meter to Cash”,
 • wdrożenia systemów  pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania danych pomiarowych zgodnie z wymaganiami obsługi klienta TPA z możliwością ich wykorzystania do lepszego zarządzania i bilansowania systemu dystrybucyjnego,
 • kompleksowa realizacja wdrożeń w zakresie systemów zarządzania majątkiem i jego eksploatacją: zarządzanie eksploatacją, planowanie i rozliczenie prac, budżetowanie, planowanie i inwestycje z uwzględnieniem wykorzystania środków uwzględnionych w taryfach, zarządzanie nieruchomościami,
 • integracja systemów oraz środowisk IT  CIS, EAM, ERP, GIS z wykorzystaniem architektury SOA,
 • wdrażanie szyn integracyjnych ESB,
 • realizacja procesów migracji i walidacji  danych systemów ERP, CIS i EAM w tym danych związanych z obsługą klienta, danych pomiarowych oraz danych związanych z eksploatacją majątku.
 • dostarczmy doświadczonych konsultantów dla klientów w modelu rozliczeniowym Time & Material,
 • rozwijamy  kompetencje wspólnie z naszymi klientami,
 • planujemy, określamy zapotrzebowanie w zakresie wyspecjalizowanych zasobów IT.
 • samodzielnie eksploatujemy środowiska SAP,
 • świadczymy wszelkie usługi związane z organizacją i zapewnieniem eksploatacji rozwiązań IT.
 • programujemy m.in. w języku ABAP, na platformę .NET w języku C# oraz na system iOS w języku Objective-C,
 • tworzymy interfejsy pomiędzy SAP ERP, SAP IS-U, a światem Apple,
 • wdrażamy systemy pracy mobilnej dla serwisantów i handlowców
 • w wolnych chwilach tworzymy gry na platformie Apple.

Aktualności