Profil firmy

arrow

Na rynku IT Util Sp. z o.o. funkcjonuje od 2008 roku, stale oferując Klientom...

Doświadczenie

arrow

IT Util, świadcząc profe- sjonalne usługi dla firm z branży energetycznej...

Specjalizacja

arrow

Wspólnie z takimi produ- centami jak SAP, Microsoft czy Apple staramy się...

Kim jesteśmy

Spółka IT Util to niezależna firma, której fundamentem jest zgrany zespół konsultantów i programistów z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu, serwisowaniu i rozwoju systemów SAP (ERP, CRM, FSCM, SRM, SCM, ISU, IST i inne).

W portfelu usług Spółki znajdują się również:

 • organizacja projektów,
 • przygotowanie studium wykonalności,
 • doradztwo IT,
 • analizy,
 • audyty systemów IT.

W roku 2010 IT Util uzyskał status SAP Extended Business Program.
W roku 2012 IT Util uzyskał status SAP Partner Services.
W roku 2015 IT Util uzyskał status SAP VAR.

W roku 2016 IT Util uzyskał status CISCO Channel Partner.

 

Od początku naszej działalności świadczymy usługi związane z wdrażaniem, serwisem i rozwojem aplikacji SAP. Serwisowane przez nas systemy SAP obsługują ponad 20.000 użytkowników. IT Util świadczy wsparcie serwisowe dla systemów SAP zdalnie na wszystkich kontynentach łącznie z Azją (w tym Chiny).

Nasi konsultanci uczestniczyli we wdrożeniach systemów SAP, w których obsługiwanych było od 500 tysięcy do około 1 miliona Partnerów biznesowych, od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników SAP. Wdrożenia w których braliśmy udział obejmowały swoim zakresem migrację danych z systemów trzecich do systemów SAP oraz integrację z systemami zewnętrznymi.

W zakresie SAP for Utilities nasi konsultanci należą do najbardziej doświadczonych i cenionych w Polsce. Od lat wspieramy liderów branży Utilities w tworzeniu i wdrażaniu strategii budujących trwałą wartość organizacji z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, a to co nas wyróżnia na rynku to połączenie doświadczenia w zakresie zarządzania i restrukturyzacji firm branży Utilities z praktyczną wiedzą konsultantów w zakresie najnowszych rozwiązań IT.

Jakość dostarczanych usług przez IT Util możemy potwierdzić otrzymanymi referencjami.

Posiadamy umowy partnerskie w firmami SAP, Apple oraz Microsoft.

Profil firmy

Na rynku IT Util Sp. z o.o.  funkcjonuje od 2008 roku, stale oferując naszym Klientom pomoc w budowaniu kompleksowych rozwiązań biznesowo-informatycznych efektywnie wspierających realizowane przez nich procesy operacyjne, wytwórcze i sprzedażowe.

Strategią IT Util jest zapewnienie silnego wsparcia Klientom przy budowie zintegrowanego środowiska biznesowo-informatycznego oraz przy  późniejszej eksploatacji jego poszczególnych elementów. Posiadane przez nas doświadczenie pozwala nam na samodzielną budowę takiego środowiska zgodnie z przedstawionymi  wymaganiami.

Dążąc do maksymalnego zadowolenia naszych Klientów z wdrażanych wspólnie rozwiązań, szczególny nacisk kładziemy na projektowanie i budowę spójnego środowiska biznesowo-informatycznego już od poziomu procesów biznesowych. Środowisko biznesowo-informatyczne planujemy w sposób umożliwiający elastyczne dostosowanie rozwiązań do zmieniających się potrzeb.

Projekty wdrożeniowe i serwisowe prowadzimy zgodnie ze światowymi standardami takimi jak PRINCE2, TOGAF, ITIL, ISTQB oraz ASAP.

Wspólnie z takimi producentami jak SAP, Apple czy Microsoft staramy się w maksymalnym stopniu wykorzystywać i  przenosić wiedzę z zakresu „Best Practice” i nowoczesnych technologii IT do świata biznesu.

Doświadczenie

IT Util, świadcząc profesjonalne usługi dla firm z branży energetycznej, produkcyjnej, handlowej oraz publicznej zdobył praktyczną wiedzę w zakresie organizacji procesów biznesowych, najlepszych praktyk, architektury rozwiązań IT oraz doświadczenie w zakresie zapewnienia efektywnego wsparcia ze strony rozwiązań IT dla biznesu. Nasza wiedza jest poparta wieloletnią praktyką zdobytą podczas realizacji największych tego typu projektów w Polsce.

Posiadamy również praktyczne doświadczenie w zakresie zagadnień prawnych i regulacyjnych oraz specyfiki polskiego rynku. Jesteśmy w stanie efektywnie prowadzić procesy restrukturyzacji i budowy zintegrowanego środowiska biznesowo-informatycznego firmy w zakresie: procesów, organizacji IT, systemów i infrastruktury IT.

W naszej ofercie nie ograniczamy się jedynie do samego wdrażania nowoczesnych i zintegrowanych technologii IT, których działanie jest dla nas tylko zwieńczeniem większego procesu budowy spójnego środowiska IT. Budując je, stosujemy podejście kompleksowe: wychodząc od potrzeb i strategii przedsiębiorstwa poprzez jego procesy biznesowe, kompleksową architekturę IT, reorganizację funkcji IT do osiągnięcia realnych korzyści i stopy zwrotu z realizowanych inwestycji.

Nasi pracownicy uczestniczyli w największych projektach wdrożeniowych oraz restrukturyzacyjnych realizowanych w Polsce w takich firmach jak: PSE Operator, Grupa BOT, Grupa PGE, Grupa Energa, RWE, EDF. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zdobyte we współpracy z największymi firmami konsultingowymi. Na rynku polskim wyróżnia nas unikalne doświadczenie w zakresie wdrażania i eksploatacji rozwiązań klasy CIS opartych o rozwiązania SAP for Utilities w polskich firmach oraz ich integracji ze środowiskiem IT.

Każdego dnia potwierdzamy nasze kompetencje na rynku globalnym uczestnicząc w serwisie i rozwoju systemów SAP obsługujących ponad 25.000 użytkowników i ponad 300 jednostek gospodarczych.

Jesteśmy w stanie samodzielnie wdrażać i eksploatować rozwiązania SAP oferując naszym Klientom profesjonalizm oraz potwierdzoną wysoką jakość naszych usług w atrakcyjnej cenie.

Specjalizacja

Wspólnie z takimi producentami jak SAP, Microsoft czy Apple staramy się w maksymalnym stopniu wykorzystywać i przenosić wiedzę z zakresu „Best Practice” i nowoczesnych technologii IT do świata biznesu.

Technologia SAP

Specjalizujemy się w projektowaniu, wdrażaniu, serwisowaniu, rozwoju, optymalizacji, upgrade i audycie systemów SAP. Posiadamy konsultantów i programistów z doświadczeniem w zakresie systemów:
 • SAP ERP: FI, FI-AA, FI-CA, SEM, PS-IM, TR, CO, SD, MM, PM, QM, PP
 • SAP for Utilities
 • SAP for Telecommunications
 • SAP for Public
 • SAP FI-CA
 • SAP RM-CA
 • SAP CRM
 • SAP ArchiveLink
 • SAP DMS
 • SAP CUA
 • SAP Business Workflow
 • SAP XI/PI
 • SAP Business Connector
 • SAP Interfaces ALE/EDI, BAPI, RFC
 • SAP Migration Tools
 • Layout
 • ABAP, WebDynpro for ABAP, Object Oriented ABAP
 • User Management & Authorizations

Technologia Apple

Specjalizujemy się w produkcji aplikacji na urządzenia Apple: ipod, iphone oraz ipad. Wytwarzane przez nas aplikacje dla Apple trafiają głównie na rynek indywidualny, gdzie cieszą się dużą popularnością. Na zlecenia naszych Klientów biznesowych produkujemy dedykowane aplikacje na urządzenia mobilne Apple.

Technologia Microsoft

Zajmujemy się projektowaniem i programowaniem aplikacji dla Office365 i SharePoint. Przygotowane przez nas rozwiązania wspierają działalność operacyjną przedsiębiorstwa.