Profil firmy

arrow

Na rynku IT Util Sp. z o.o. funkcjonuje od 2008 roku, stale oferując Klientom...

Doświadczenie

arrow

IT Util, świadcząc profe- sjonalne usługi dla firm z branży energetycznej...

Specjalizacja

arrow

Wspólnie z takimi produ- centami jak SAP, Microsoft czy Apple staramy się...

Smart grid

Będące jednym z najważniejszych założeń koncepcji Smart Grid wykorzystanie efektów jakie daje realizacja zdalnych odczytów AMI (Advanced Metering Infrastructure) wymaga posiadania rozwiązań w obszarze systemów billingowych drugiej generacji. Aby móc zarządzać popytem i oferować nowe produkty w oparciu o AMI jak np. koszt zużywanej energii w czasie rzeczywistym należy posiadać odpowiedni system billingowy, który jest w stanie zebrać i przetworzyć dane odczytowe, nie w cyklach miesięcznych, ale quasi-online. Jedną z najważniejszych cech systemu billingowego dzisiaj staje się funkcja RTP (Real Time Pricing). Innymi równie ważnymi cechami tych systemów są: możliwość przetwarzania i prowadzenia analityki znacznych wolumenów danych, zarządzanie procesem ich pozyskiwania, przetwarzania oraz udostępniania zgodnie z wymaganiami obsługi klienta TPA.

Nowoczesne systemy CIS umożliwiają także wykorzystanie danych licznikowych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym do lepszego zarządzania i prognozowania pracy całego systemu dystrybucyjnego.

Koncepcja Smart Grid zakłada, że to właśnie systemy CIS, zbudowane w oparciu o billingi drugiej generacji z funkcją RTP, z zaawansowanymi mechanizmami analitycznymi będą fundamentami jej funkcjonowania. Istotnym narzędziem w tej koncepcji jest także AMI, jednak możliwości jakie daje AMI nigdy nie będą wykorzystane bez nowoczesnych rozwiązań w obszarze CIS.

Funkcjonowanie nowych technologii tworzonych w ramach koncepcji Smart Grid oczywiście jest mocno uzależnione od fizycznej sieci będącej nośnikiem dla poszczególnych mediów. Dlatego kolejnym ważnym czynnikiem jest posiadanie efektywnych systemów EAM (Enterprise Asset Management), których głównym elementem są systemy umożliwiające sprawne zarządzanie eksploatacją sieci oraz prowadzenie procesów planowania i realizacji inwestycji.

Aktualności