Profil firmy

arrow

Na rynku IT Util Sp. z o.o. funkcjonuje od 2008 roku, stale oferując Klientom...

Doświadczenie

arrow

IT Util, świadcząc profe- sjonalne usługi dla firm z branży energetycznej...

Specjalizacja

arrow

Wspólnie z takimi produ- centami jak SAP, Microsoft czy Apple staramy się...

Oferujemy bogaty katalog usług doradczych rozpoczynając od definiowania strategii firmy w obszarze szeroko pojętego IT (model biznesowy, funkcjonalny, techniczny, implementacyjny), poprzez analizy, doradztwo w obszarze architektury rozwiązań informatycznych dopasowanych do wymagań i oczekiwań Klienta.

Posiadamy wysokie kwalifikacje w zakresie audytu i kontroli realizowanych projektów informatycznych oraz badania jakości produktów dostarczanych podczas wdrożenia. Doświadczenie to zdobyliśmy na ponad 150 projektach informatycznych w Polsce i zagranicą.

To co nas wyróżnia to umiejętność łączenia nowoczesnych technologii i rozwiązań informatycznych z wiedzą ekonomiczną i doświadczeniem biznesowym.

 

 • analiza przedwdrożeniowa w wyniku której powstaje roadmap i szacunkowy budżet wdrożenia
 • analiza i ocena rentowności wdrożenia lub rozwoju, w analizie jest uwzględniany przewidywany wzrost efektywności, porównywane są koszty  eksploatacji obecnego środowiska IT z nowym zintegrowanym rozwiązaniem lub funkcjonalnością,
 • opracowanie i wdrażanie strategii oraz projektowanie i wdrażanie architektury biznesowo-informatycznej,
 • przygotowanie szczegółowych koncepcji biznesowych na potrzeby wdrożenia,
 • reorganizacja oraz optymalizacja  procesów biznesowych w związku z wdrażaniem nowych rozwiązań IT,
 • dostarczanie Best-Practice w obszarze wdrażanych technologii IT,
 • zarządzanie zmianą w organizacji w związku z reorganizacją procesów i wdrażaniem nowych technologii IT,
 • optymalizacja kosztowa środowiska IT oraz negocjacja warunków zakupu licencji z dostawcami IT.

ico mail zapytaj o ofertę

 • opracowanie modelu wymagań biznesowych,
 • opracowanie modelu wymagań funkcjonalnych,
 • opracowanie modelu wymagań technicznych,
 • opracowanie modelu wymagań implementacyjnych.

ico mail zapytaj o ofertę

 • organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie testów realizowanych w ramach projektu wdrożenia systemu informatycznego w przedsiębiorstwie,
 • opracowanie modelu architektury środowiska testowego,
 • opracowanie scenariuszy testów które będą wykonywane w trakcie projektu (wraz z definicjami testów),
 • dostarczenie wzorów dokumentów niezbędnych dla realizacji testów,
 • opracowanie katalogu usług testowych,
 • dostarczenie metodyki testowania.

ico mail zapytaj o ofertę

 • organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie migracji danych w ramach projektu wdrożenia systemu informatycznego w przedsiębiorstwie,
 • opracowanie modelu architektury środowiska migracji danych,
 • opracowanie modelu migracji z systemów źródłowych (obiekty biznesowe, dane transakcyjne, obiekty międzymodułowe, metody eksportu danych),
 • opracowanie modelu migracji dla systemów docelowych (obiekty biznesowe, dane transakcyjne, obiekty międzymodułowe, metody importu danych),
 • opracowanie modelu mapowania danych,
 • dostarczenie procedur przeniesienia danych,
 • wsparcie w zakresie czyszczenia i walidacji danych,
 • opracowanie harmonogramu zadań dotyczącego migracji danych w tym przygotowania danych do migracji, kolejnych iteracji oraz migracji produktywnej,

ico mail zapytaj o ofertę

 • przygotowanie organizacyjne wdrożeń środowisk systemów IT,
 • opracowanie i wdrażanie metodyk zarządzania projektami,
 • usługi zarządzania projektem w imieniu klienta, pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
 • doradztwo w zakresie wykorzystywania narzędzi IT do efektywnego wsparcia procesów projektowych.

ico mail zapytaj o ofertę

 • weryfikacja procesów biznesowych, zakresu wdrożenia, celów , korzyści biznesowych, harmonogramu wdrożenia, infrastruktury IT oraz modelu licencjonowania,
 • wsparcie procesu przygotowania zapytania ofertowego (określenie warunków przeprowadzenia postępowania ofertowego, przedstawienie zasadniczych wymagań dla oferenta, oczekiwanej zawartości oferty, określenie sposobu i kryteriów oceny ofert, planowanego harmonogramu wdrożenia),
 • przygotowanie projektu umów (np. wdrożeniowej, licencyjnej i serwisowej),
 • stworzenie wstępnej bazy dostawców,
 • ocena merytoryczna i formalna nadesłanych ofert (weryfikacja oferty pod kątem rzetelności, informacja o dostawcy, kosztach wdrożenia i proponowanej metodyce, wykonanie scenariusza prezentacji ofert i umów, rekomendacja najlepszej oferty),
 • udział w negocjacjach i ostateczna weryfikacja umów,
 • przygotowanie rekomendacji.

ico mail zapytaj o ofertę

 • przegląd stanu obecnego zarządzania systemem IT
 • analiza umowy SLA oraz rekomendacja dla zmiany i wprowadzenia nowych zapisów,
 • przegląd bezpieczeństwa aplikacji w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia, katastrofalnych w skutkach zdarzeń bezpieczeństwa,
 • przegląd poziomu świadczenia usług serwisowych wynikających z umowy SLA,
 • badanie poziomu satysfakcji użytkowników z usług świadczonych przez dostawcę,
 • przegląd kompetencji, wiedzy merytorycznej i doświadczenia personelu dedykowanego do świadczenia usług serwisowych w odniesieniu do zapisów umowy i najlepszych praktyk,
 • rekomendacje poprawy bezpieczeństwa w zakresie rozwoju i utrzymania systemów IT.

ico mail zapytaj o ofertę

 • kompleksowa usługa usprawniania biznesu, realizowana wspólnie z firmą Ernst & Young. Klient dostaje gwarancje osiągnięcia założonej stopy zwrotu z wdrożenia nowoczesnych technologii IT. Firma Ernst & Young dostarcza niezbędną wiedzę w zakresie reorganizacji biznesu, a IT Util wdraża niezbędne technologie IT. Rozliczenie z klientem może następować jako wartość procentowa od realnie osiąganych oszczędności lub efektów.

ico mail zapytaj o ofertę

 • Architekt rozwiązań
 • Kierownik projektu
 • Ekspert ds. testów
 • Ekspert ds. migracji danych
 • Ekspert ds. szkoleń
 • Ekspert ds. zarządzania zmianą
 • Ekspert ds. zarzadzania wersjami
 • Audytor
 • Kontroler jakości

ico mail zapytaj o ofertę

Nasi konsultanci na rynku usług SAP są od ponad 15 lat. Swoje doświadczenie zdobywaliśmy na projektach o dużej i małej skali, u Klientów globalnych jak i lokalnych. W związku z tym jesteśmy w stanie zaoferować wysoką jakość usług w atrakcyjnej cenie.

 • wykonujemy sizing infrastruktury dla systemów SAP,
 • instalujemy oprogramowanie SAP,
 • kompleksowa realizacja wdrożeń rozwiązań SAP ERP oraz jego modułów: FI, FI-AA, FI-CA, SEM, PS-IM, TR, CO, SD, MM, PM, QM, PP,
 • unikalna na rynku polskim kompleksowa realizacja wdrożeń rozwiązań SAP for Utilities w pełnym zakresie obsługi procesów „Meter to Cash” z wykorzystaniem funkcjonalności SAP Energy Data Management, SAP Customer Relationship Management, SAP Business Object, SAP XI/PI, SAP USES i SAP Covergent Charging,
 • kompleksowa realizacja wdrożeń rozwiązań branżowych SAP for Public Sector, SAP for Telecommunications oraz SAP FSCM,
 • integracja systemów SAP z systemami zewnętrznymi za pomocą SAP XI/PI, SAP Business Connector, SAP Interfaces ALE/EDI, BAPI, RFC,
 • dostarczamy rozwiązania Klienckie przy użyciu technologii ABAP, WebDynpro for ABAP, Object Oriented ABAP,
 • projektujemy i wdrażamy systemy obiegu dokumentów za pomocą funkcjonalności ArchiveLink i certyfikowanych przez SAP systemów trzecich,
 • posiadamy konsultantów i programistów z wieloletnim doświadczeniem wdrożeniowym,
 • usługi wdrożeniowe dostarczamy w modelu time&material lub fixed price.

ico mail zapytaj o ofertę

 • optymalizujemy i automatyzujemy systemy SAP przy wykorzystaniu technologii SAP Business Workflow oraz WebDynpro for ABAP,
 • rozwijamy aplikacje lub tworzymy nowe za pomocą programowania ABAP, WebDynpro for ABAP, Object Oriented ABAP.

ico mail zapytaj o ofertę

 • jako profesjonalny nadzór z ramienia Klienta wykonujemy code review dostarczanych rozwiązań programistycznych SAP ABAP, SAP Business Workflow, WebDynpro for ABAP i Object Oriented ABAP,
 • jako profesjonalny nadzór z ramienia Klienta wykonujemy weryfikację poprawności parametryzacji poszczególnych modułów SAP.

ico mail zapytaj o ofertę

 • serwisujemy rozwiązania SAP w oparciu o parametry SLA,
 • świadczymy usługi w trybie 24/7,
 • serwisujemy wielojęzykowe systemy SAP (angielski, niemiecki, chiński, polski, inne).

ico mail zapytaj o ofertę

 • wykonujemy upgrade techniczny systemów SAP (1-2 mies.),
 • wykonujemy upgrade funkcjonalny systemów SAP.

ico mail zapytaj o ofertę

Potwierdzając naszą strategię dostarczania najnowocześniejszych technologii IT do biznesu zbudowaliśmy kompetencje w obszarze projektowania i produkowania rozwiązań dla urządzeń mobilnych firmy Apple. Aktualnie nasze oprogramowanie znajduje się na ponad 100.000 urządzeń Apple.

 • wytwarzamy oprogramowanie Apple na zamówienie,
 • wytwarzamy oprogramowanie Apple na potrzeby własne,
 • produkujemy aplikacje biznesowe na urządzenia Apple,
 • produkujemy aplikacje edukacyjne na urządzenia Apple,
 • produkujemy gry na urządzenia Apple,

ico mail zapytaj o ofertę

 • Architekt aplikacji,
 • Projektant grafiki,
 • Programista,
 • Ekspert ds. testów,
 • Ekspert ds. zarządzania wersjami.

ico mail zapytaj o ofertę

 • dostarczamy warsztaty wprowadzające do programowania w świecie Apple,
 • udostępniamy laboratorium do produkcji, testowania rozwiązań dla systemów iOS.

ico mail zapytaj o ofertę

Zajmujemy się projektowaniem i programowaniem aplikacji dla Office365.

 • kompleksowa realizacja wdrożeń w środowisku sharepoint,
 • integracja środowiska sharepoint z systemami zewnętrznymi.

ico mail zapytaj o ofertę