Profil firmy

arrow

Na rynku IT Util Sp. z o.o. funkcjonuje od 2008 roku, stale oferując Klientom...

Doświadczenie

arrow

IT Util, świadcząc profe- sjonalne usługi dla firm z branży energetycznej...

Specjalizacja

arrow

Wspólnie z takimi produ- centami jak SAP, Microsoft czy Apple staramy się...

W 1 kwartale 2019r zakończyliśmy wdrożenie i okres stabilizacji rozwiązania SAP HCM w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla jednego z największych przedsiębiorstw branży Utilities w Polsce. Skala przedsięwzięcia daje podstawy do przypuszczeń, że jest to największe tego typu wdrożenie centralnego systemu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opartego na technologii SAP w kraju.

 

Celem biznesowym projektu była rozbudowa funkcjonalności systemu SAP HCM oraz SAP ERP o obsługę procesów biznesowych z obszaru zarządzania Zakładowymi Funduszami Świadczeń Socjalnych (zwanym dalej jako „ZFŚS”) z uwzględnieniem specyfiki regulaminów ZFŚS obowiązujących w Grupie Kapitałowej. Wdrożenie obejmowało ponad 35 obszarów kadrowych z różnymi regulaminami funduszu socjalnego obowiązujących dla ponad 35 tys. pracowników. 

 

Projekt został uruchomiony z uwagi na konieczność zapewnienia we wszystkich spółkach Grupy jednolitego narzędzia informatycznego wspierającego obszar zarządzania Zakładowymi Funduszami Świadczeń Socjalnych. W zakresie było również wdrożenie narzędzia, które pozwala prowadzić procesy zarządzania preliminarzem kosztów ZFŚS. 

 

Główne założenia projektu:

  1. poprawa bezpieczeństwa przechowywania i archiwizacji danych poprzez zarządzanie danymi w centralnym systemie SAP HCM,
  2. wygaszanie aktualnie wykorzystywanych lokalnych systemów ZFŚS w spółkach z Grupy,
  3. standaryzację rozwiązania i procesów biznesowych w ramach Grupy,
  4. ujednolicenie zasad zarządzania uprawnieniami dostępu do danych,
  5. integracja centralnego systemu kadrowego SAP z centralnym systemem finansowym SAP w zakresie ZFŚS,
  6. redukcja kosztów IT.

 

W celu uzyskania szerszych informacji, zapraszamy do kontaktu office@itutil.com.