Profil firmy

arrow

Na rynku IT Util Sp. z o.o. funkcjonuje od 2008 roku, stale oferując Klientom...

Doświadczenie

arrow

IT Util, świadcząc profe- sjonalne usługi dla firm z branży energetycznej...

Specjalizacja

arrow

Wspólnie z takimi produ- centami jak SAP, Microsoft czy Apple staramy się...

Otworzyliśmy nowy rozdział we współpracy toruńskiej uczelni z IT Util podpisując porozumienie o współpracy, wymianie wiedzy i realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Transfer technologii i innowacji między nauką i biznesem będzie impulsem dla rozwoju naszej firmy. Chcemy inspirować zespoły badawcze na UMK do wypracowania praktycznych, możliwych do komercyjnego zastosowania, rozwiązań i technologii. Pracownicy naukowi nie mogą pracować w teoretycznej próżni, przedsiębiorstwa zaś potrzebują dodatkowego zaplecza badawczo-rozwojowego, aby dostarczać Klientom rozwiązania, które sprostają bieżącym a nawet przyszłym potrzebom rynku. Ta idea przyświeca naszej współpracy z UMK.

 

 

Porozumienie między IT Util a toruńską uczelnią, a w szczególności Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, zakłada m.in. realizację wspólnych projektów dydaktycznych w celu poprawy jakości kształcenia studentów. Stwarzamy młodzieży i kadrze naukowej możliwość poznania najnowszych technologii informatycznych implementowanych z powodzeniem przez IT Util w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i przemyśle. Podzielimy się doświadczeniem z zakresu projektowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań biznesowo-informatycznych wspierających procesy wytwórcze, operacyjne i sprzedażowe naszych Klientów. To unikatowa wiedza, dzięki której studenci poznają realne wyzwania i problemy oraz najlepsze rynkowe praktyki z obszaru rozwiązań IT dla biznesu.

 

 

Projekt zakłada również realizację wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych, organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń, a także współdziałanie w pozyskiwaniu środków unijnych na wdrożenia nowych technologii i prowadzenie prac badawczych.

 

 

Jesteśmy przekonani, że wspólne działania na linii przedsiębiorstwa – uczelnie będą stymulujące dla każdej ze stron, pozwolą na lepsze wykorzystanie potencjału nauki i biznesu, staną się motorem do generowania innowacji oraz rozwiązań technologicznych mających praktyczne zastosowanie w gospodarce. Konkurencyjność polskiego rynku uzależniona jest bowiem od wiedzy – poziomu innowacyjności i efektywnej komercjalizacji innowacji.